December 30, 2015

 אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לספר על התקופה שלהם בסיטי הול בעיר השניה ואפילו בוונדרבר, או שרוצים סתם לספר לנו סיפורים תשלחו לנו אותם ואנחנו נפרסם כאן

 

December 30, 2015

 אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לספר על התקופה שלהם בסיטי הול בעיר השניה ואפילו בוונדרבר, או שרוצים סתם לספר לנו סיפורים תשלחו לנו אותם ואנחנו נפרסם כאן

 

December 30, 2015

 אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לספר על התקופה שלהם בסיטי הול בעיר השניה ואפילו בוונדרבר, או שרוצים סתם לספר לנו סיפורים תשלחו לנו אותם ואנחנו נפרסם כאן

 

December 30, 2015

 אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לספר על התקופה שלהם בסיטי הול בעיר השניה ואפילו בוונדרבר, או שרוצים סתם לספר לנו סיפורים תשלחו לנו אותם ואנחנו נפרסם כאן

 

Please reload

חטיבת גולני 18, חיפה

Wunderbar  | Club | haifa